Margot Vivet Romeu

Currículum Vitae

Coach transformational

Programación Neurolingüistica (PNL)

Neuromarketing

Comunicación no violenta

Tapping EFT

Eneagrama

Margot Vivet Romeu
Go to top